HomeULAGANJE U RADNI KAPITALIsječciULAGANJE U RADNI KAPITAL

ULAGANJE U RADNI KAPITAL

Mala sitnica, veliki problem … Neintuitivnost matematike ulaganja u radni kapital (pri pripremi projekcija budućih novčanih tokova temeljem projekcija prihoda i rashoda) oznojila je stotine (ako ne i tisuće!) vrijednih Excel-majstora. Primjenom specijalne metode – „Metoda vlakića“ – posebno razvijene za rad u tabličnim kalkulatorima (sve što ima vodoravne i okomite kućice za upisivanje formula), stvaramo intuiciju za matematiku ulaganja u radni kapital (bez znanja o formulama za obrtaje i vezivanja).


Sada je napokon došlo vrijeme za analizu ulaganja u radni kapital – analizu utjecaja držanja zaliha, dinamike naplate od kupaca, dinamike plaćanja dobavljačima i sl.
Bez toga, naše projekcije ne prikazuju dovoljno vjerno dinamiku budućih novčanih primitaka i izdataka. Bez ulaganja u radni kapital, naše projekcije su u stvari samo projekcije prihoda i rashoda (projekcije računa dobiti i gubitka), a ne projekcije novčanih tokova.

Pretpostavite na primjer, da vaš poslovni plana zahtjeva pripremu projekcija novčanih tokova koji će vjerno prikazati dinamiku novčanih primitaka i izdataka za sljedeću situaciju – tablica u nastavku. Nakon druge godine pretpostavit ćemo zadržavanje istih uvjeta kao ovih prikazanih u 2. godini.

[Tablica ]

Prikazani uvjeti su rezultat razgovora s našim direktorima nabave, proizvodnje i prodaje, razgovora s našim financijskim direktorom te razgovora s nekim od naših budućih kupaca i dobavljača.

Također, trebali bismo razmisliti i o dinamici novčanih tokova PDV-a, npr. vezano za nabavu / plaćanje opreme i radova tijekom implementacije projekta (jer, vjerojatno je riječ o velikim iznosima). Općenito, novčane tokove tijekom perioda implementacije projekta (gradnja, nabava opreme) i povlačenja sredstava za financiranje projekta želimo što preciznije projicirati kako nešto ne bi „zapelo“ /kasnilo tijekom provedbe. Ponekad je korisno, za taj inicijalni period, pripremiti posebne, preciznije projekcije novčanih tokova (npr. na mjesečnoj razini ).

Ugradnja gore prikazanih pretpostavki u novčani tok nije sasvim jednostavan posao, čak i u slučaju da vam nije problem primijeniti npr. logiku vezivanja i obrtaja na prihode / rashode, kojom ćete izračunati iznos potrebnih ulaganja u radni kapital te pripremiti odgovarajuće projekcije novčanih tokova.

Napomena: Ako ste se odlučili za projekcije na npr. mjesečnoj razini – uobičajena matematika vezivanja i obrtaja uopće ne funkcionira za dane vezivanja dulje od mjesec dana (za dane vezivanja dulje od odabrane vremenske zrnatosti modela)!

Ako ste sigurni da vam ova tema ne stvara probleme u kontekstu projekcija budućih novčanih tokova – slobodno preskočite primjere s detaljnim i studioznim opisima pojedinačnih / izoliranih utjecaja zaliha, kupaca i dobavljača te krenite na poglavlje o indirektnom novčanom toku i na prikaz utjecaja radnog kapitala na naš projekt „Kamilica“ (iako su poglavlja s „vlakićima“ jako zanimljiva).

Za potrebe ovog poglavlja, pripremljeni su Excel obrasci s izračunima koji će nam pomoći u razumijevanju izračuna (www.bankabilan.com).
(… /isječak)

Godina izdanja: 2018.
Autor: Edin Hadžavdić
Nakladnik: EFFECTUS – studij financije i pravo, visoko učilište,
Trg J. F. Kennedya 2, Zagreb
ISBN 978-953-8090-12-7