HomeDISKONTNE STOPE, SMISAO NPV-a … I SVEGAIsječciDISKONTNE STOPE, SMISAO NPV-a … I SVEGA

DISKONTNE STOPE, SMISAO NPV-a … I SVEGA

Ovdje uranjamo u dubine … i „plićake“ (!) nekih detalja DCF analiza. O smislu/nesmislu diskontne stope, o IRR zamkama, o problemima nediverzificiranih investitora, o primjenjivosti/neprimjenjivosti matematike o kojoj govorimo, ukratko – o smislu svega …

 

 

13. O INTERNOJ STOPI PRINOSA (IRR)

Tko pokazuje pravi prinos našeg projekta – interna stopa prinosa (IRR) ili odabrana / procijenjena diskontna stopa? Je li nekoga zasmetalo što već neko dulje vrijeme diskontnu stopu nazivamo „prinosom“, odnosno „očekivanim prinosom“?

Ako se bavite procjenom isplativosti projekata, onda je velika vjerojatnost da ste o isplativosti (i prinosima) razmišljali koristeći internu stopu povrata (IRR) kao pokazatelj koji govori o prinosu.
Nije li IRR jedini pravi prinos projekta (ili prinos za vlasnika) o kojem bi trebali razmišljati u našim analizama isplativosti?
Uostalom, u samom nazivu interne stope povrata / prinosa je riječ – „povrat / prinos“, to je valjda s nekim razlogom. Dakle, nije li čudno što smo o diskontnoj stopi, a ne o IRR-u, govorili kao o očekivanom prinosu našeg projekta?

Interna stopa prinosa (IRR) je jedan od najomiljenijih pokazatelja isplativosti. Najzad, tko ne bi volio IRR kada za njezin izračun ne treba znati betu, ne treba znati nerizičnu stopu povrata, ne treba znati tržišnu premiju, ne treba procjenjivati diskontnu stopu, ne treba znati ništa o CAPM-u, ne treba znati… skoro ništa (?!) osim – kako upisati IRR formulu u Excel. IRR jednostavno slijedi iz naših projekcija novčanih tokova.

Na koji način istovremeno razmišljati o IRR i o diskontnoj stopi koje, čini se, obje govore o prinosima – u kakvoj su oni vezi? Ako je diskontna stopa ono što bi trebalo govoriti o očekivanim prinosima našeg projekta (ili nekog sličnog projekta) – koji je smisao i koje zaključke bi trebali donijeti temeljem izračunatog iznosa IRR-a, posebice u slučaju kada je IRR npr. znatno veći od naše odabrane / procijenjene diskontne stope?

Podsjetimo se što znamo o internoj stopi povrata /IRR-u…

Kada neki novčani tok diskontiramo s nekom diskontnom stopom, i kada je ta diskontna stop baš takva (određenog iznosa) da nam rezultat diskontiranja novčanog toka (neto sadašnja vrijednost novčanog toka) ispadne baš točno jednak NULI (!), takvu diskontnu stopu zovemo, interna stopa povrata / prinosa / rentabilnosti (IRR). O IRR-u možemo razmišljati i kao o rubnoj diskontnoj stopi, koja dovodi NPV do „ruba“, do nule. IRR nije odraz rizičnost, odraz oportunitetnih troškova i svega onoga o čemu smo ranije govorili. IRR na neki način izlazni podatak jer IRR automatski slijedi iz novčanog toka, iz iznosa i vremenske dinamike novčanih tokova.

Usputna napomena: Neki autori smatraju da su IRR i njemu slični pokazatelji (ROIC, ROE, ROA…) jedan od glavnih uzročnika mnogih problema današnjice (Christensen) ; misli se na sve pokazatelje koji imaju oblik razlomka koji u brojniku imaju iznos ulaganja (u IRR-u se također skriva jedan takav razlomak).
(… /isječak)

 

Godina izdanja: 2018.
Autor: Edin Hadžavdić
Nakladnik: EFFECTUS – studij financije i pravo, visoko učilište,
Trg J. F. Kennedya 2, Zagreb
ISBN 978-953-8090-12-7